Managers Marathon Club
- Wij managen je van 0 naar 42,195 km. -

Sfeer van start tot finish

De Managers Marathon Club wil zijn leden een echt persoonlijke opvolging en activiteiten op niveau bieden. Daarom houden we het aantal leden beperkt.

Toch is het op elk moment mogelijk om een lidmaatschapsaanvraag te doen. In een korte toelatingsprocedure gaan we na wat uw doel is, hoe het met uw conditie gesteld is en hoe gemotiveerd u bent.

Als uw motivatie gelijke tred houdt met de MMC-visie heten we u graag van harte welkom.

U doet een lidmaatschapsaanvraag via de button 'Ja, ik wil lid worden' op deze pagina.

Tijdens een persoonlijk intakegesprek praat u met Wilfried Silon, sinds de oprichting een van de drijvende krachten achter MMC, over waarom u marathon(s) wil lopen en wat uw engagement is. Tevens zal Wilfried u de club en haar werking voorstellen.

Indien dit gesprek positief verloopt, bezorgt u ons vervolgens de nodige ingevulde formulieren (waaronder een medische vragenlijst).

Daarna gaat u bij een geneesheer/keuringsarts langs voor een inspanningstest met EKG. Deze test bepaalt uw huidige conditie, legt eventuele problemen bloot en geeft een idee van uw potentieel. De club vereist dat elk nieuw lid een attest voorlegt van een geneesheer waaruit blijkt dat u medisch geschikt bent voor het langeafstandslopen. Het attest moet tweejaarlijks vernieuwd worden bij -50-jarigen, jaarlijks bij leden van 50 en ouder.

Na de medische test wordt uw lidmaatschap ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorgelegd. Na een gunstig advies ondertekent u de lidmaatschapsovereenkomst en maakt u het lidgeld over. Dat bedraagt voor nieuwe leden (2020) 600 euro per jaar (of 400 euro voor nieuwe leden jonger dan 30 jaar) en omvat:

  • Een geïndividualiseerd (marathon)trainingsschema voor één jaar, opgesteld door sportief coach Tomas Valcke, op maat van uw conditie en doelstellingen
  • Professionele begeleiding van Tomas tijdens de clubtrainingen
  • Abonnement op magazine Zatopek
  • Verzekering persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
  • Toegang/gebruik leden webapplicatie